Pisemne zapytanie E-005842/11 Gabriel Mato Adrover (PPE) do Komisji. Sprawozdanie Oxfamu: W kierunku lepszej przyszłości