Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1310 του Συμβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2020 για την εφαρμογή της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη