Pisemne zapytanie E-012099/11 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Odkrycie białka odpowiedzialnego za przerzut nowotworowy