Pisemne zapytanie E-005402/11 Fiorello Provera (EFD) do Komisji. Powiązania grup terrorystycznych z handlem środkami odurzającymi