Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Rada w imieniu Unii Europejskiej na forum wspólnego komitetu UE-EFTA, dotyczącego przyjęcia decyzji zmieniającej Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej