Pisemne zapytanie E-3427/09 skierował: Syed Kamall (PPE-DE) do Komisji. Próbki DNA i badania genetyczne