Pisemne zapytanie E-4594/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. organu nadzoru Internetu