Pisemne zapytanie E-2895/10 skierował: Syed Kamall (ECR) do Komisji. Dyskryminujące przepisy prawne w Bułgarii