Pisemne zapytanie E-2742/10 skierował: Salvatore Iacolino (PPE) do Komisji. Zwalczanie zaburzeń metabolicznych i jedzenia napadowego u młodzieży w wieku szkolnym w związku ze stosowaniem diety śródziemnomorskiej