Pisemne zapytanie E-5476/07 skierowane przez: Lucę Romagnolego (ITS) do Komisji. fiata Panda i jego kopii