Pisemne zapytanie E-000417/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. Trudności związane z przywozem surowców dla branży włókienniczej