Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6405 – Banco Santander/Certain assets of RBS (Rainbow)) Tekst mający znaczenie dla EOG