Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4748 — T-Mobile/Orange) Tekst mający znaczenie dla EOG