Pisemne zapytanie E-1181/08 skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji. finansowania wspólnotowego na rzecz grupowego systemu odwadniającego w północnym Dublinie