Pisemne zapytanie E-3600/07 skierowane przez: Pierre'a Jonckheera (Verts/ALE) do Komisji. połączenia drogowego Cerexhe-Heuseux/Beaufays (A605) na wschód od Liège