Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii AtomowejTYTUŁ II - Postanowienia dotyczące wspierania postępu w energetyce jądrowejROZDZIAŁ 6 - ZAOPATRZENIESekcja 6 - Postanowienia szczególneArtykuł 73