Pisemne zapytanie E-009256/11 João Ferreira (GUE/NGL) i Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. Opodatkowanie sektora finansowego w 27 państwach członkowskich