Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 maja 2011 r.$