WYROK SĄDU (izba ds. odwołań) z dnia 12 lipca 2012 r.$