Sprawa C-114/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 8 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Słowackiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 96/48/WE — Sieci transeuropejskie — Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości — Brak transpozycji)