Zaak C-114/06: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 8 februari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Slowaakse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 96/48/EG — Transeuropese netwerken — Interoperabiliteit van transeuropees hogesnelheidsspoorwegsysteem — Niet-uitvoering)