Sag C-114/06: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 8. februar 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Slovakiske Republik (Traktatbrud — direktiv 96/48/EF — transeuropæiske netværk — interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog — manglende gennemførelse)