Pisemne zapytanie E-0331/09 skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji. informacji dotyczących wykorzystania funduszy przez miasto Macerata w ramach programu instrumentu finansowego ochrony ludności