Pisemne zapytanie E-0253/07 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. dyskryminacji kobiet w Arabii Saudyjskiej