Beslut nr 1/2017 av den 16 juni 2017 av den gemensamma kommitté som inrättats enligt avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Kanada beträffande upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i den sektoriella bilagan om teleterminalutrustning, informationsteknikutrustning och radiosändare [2017/1179]