Postanowienie Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 maja 2007 r.