Pisemne zapytanie E-6887/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. Davida i Fiony Fultonów