Pisemne zapytanie E-5929/10 George Lyon (ALDE) do Komisji. Uprawy GMO: nowe podejście do zatwierdzania GMO