Sprawa C-475/07: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska