Pisemne zapytanie E-3204/10 skierowała: Gesine Meissner (ALDE) do Komisji. COM(2002)0064: propozycja podatku VAT w odniesieniu do biur podróży