Pisemne zapytanie E-3718/10 Sergio Berlato (PPE) do Komisji. Zwiększenie liczby aktów przemocy poza stadionami