Pisemne zapytanie E-3795/07 skierowane przez: Mary Lou McDonald (GUE/NGL) do Komisji. europejskiego funduszu odszkodowawczego