Pisemne zapytanie P-2863/07 skierowane przez: Maríę Isabel Salinas Garcíę (PSE) do Komisji. reformy wspólnotowej organizacji rynku bawełny