Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG