Pisemne zapytanie P-002244/11 Dominique Vlasto (PPE) do Komisji. Odnowienie Unii dla Śródziemnomorza w kontekście wydarzeń w krajach Maghrebu