Pisemne zapytanie E-2514/08 skierowane przez: Roberta Sturdy’ego (PPE-DE) do Komisji. własności intelektualnej