Pisemne zapytanie P-1249/09 skierował: Charles Tannock (PPE-DE) do Komisji. Prześladowania i zbliżający się proces siedmiu bahaitów w Iranie