Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6314 – Telefónica UK/Vodafone UK/Everything Everywhere/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG