Pisemne zapytanie E-0182/10 skierował: João Ferreira (GUE/NGL) do Komisji. Koszty energii dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw