Pisemne zapytanie E-011245/11 Karl-Heinz Florenz (PPE) do Komisji. Marnowanie żywności, m.in. plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy (COM(2011) 0571 wersja ostateczna)