Cauza T-301/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 9 septembrie 2009 — Clearstream/Comisia ( Concurență — Abuz de poziție dominantă — Servicii financiare — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 82 CE — Refuz de a furniza servicii transfrontaliere de compensare și decontare — Prețuri discriminatorii — Piața relevantă — Imputabilitatea comportamentului ilicit )