Pisemne zapytanie E-009432/11 Ismail Ertug (S&D) do Komisji. Wprowadzenie opłat drogowych od samochodów osobowych w Niemczech