Pisemne zapytanie E-1816/10 skierował: João Ferreira (GUE/NGL) do Komisji. Ożywienie międzynarodowych negocjacji w sprawie zmian klimatu po szczycie w Kopenhadze