Pisemne zapytanie E-6861/08 skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) i Alessandro Fogliettę (UEN) do Komisji. defibrylatora serca jako elementu pokładowego wyposażenia na statkach