Pisemne zapytanie E-3812/10 Daciana Octavia Sârbu (S&D) do Komisji. Energia jądrowa i odnawialne źródła energii