Pisemne zapytanie P-3336/10 skierowała: Christine De Veyrac (PPE) do Komisji. Pomoc finansowa dla podmiotów w sektorze transportu lotniczego