Pisemne zapytanie E-007632/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji. Polityka pieniężna