Kommissionens direktiv 93/72/EØF af 1. september 1993 om nittende tilpasning til udviklingen af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer