Pisemne zapytanie E-4961/07 skierowane przez: Sajjada Karima (ALDE) do Komisji. umowy o wolnym handlu z Ukrainą i dostaw broni do Birmy