2010 m. kovo 12 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 20/2010, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)